ZADBAJ O MÓJ LOS

Program ZADBAJ O MÓJ LOS realizowany w Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Program ma na celu uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt znajdujących się bezpośrednio w ich otoczeniu.

Mufka (i Beza)

Mufka Od 10 listopada Mufka zwana w poprzednim domu Muszką też już ma swoją nową kanapę i również od niej dostaliśmy bardzo miłe i optymistycznie wieści – jest grzeczna, nie odstępuje swojej nowej pani na krok i cała rodzina ją polubiła.  

Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt   W Polsce są setki tysięcy bezdomnych zwierząt. Przy czym jako zwierzęta bezdomne rozumiemy zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, i co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod którą opieką trwałe dotąd pozostawały. (Art. 2 Dziennika Ustaw z 2005 

Czytaj dalej…

Nasze Akcje

Nasze Akcje     EDUKACJA Program „Poznaj mnie lepiej” Skierowany do starszych dzieci i młodzieży. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zachowania psów i szkolenia metodami pozytywnymi. W miarę możliwości prowadzimy też warsztaty (podczas których uczestnicy mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną w samodzielnym szkoleniu psów przygotowanych do pracy dogoterapeutycznej). Ważnym elementem programu jest blok dotyczący odpowiedzialnej opieki nad 

Czytaj dalej…

Aktualizacje

Aktualizacje na stronie Zaktualizowaliśmy działy – W nowym domu i Zwierzaki do adopcji.