Zbiórka publiczna – 25/09/2010

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Jak pies z kotem na mocy Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku

Na podstawie Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku Fundacja Jak pies z kotem z siedzibą ul. Migdałowa 10/21 02-796 Warszawa w dniu 25 września 2010 w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrała środki pieniężne w kwocie 52 zł (pięćdziesiąt dwa złote) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.
Fundacja z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej nie poniosła żadnych kosztów.

Zestawienie produktów zakupionych z funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej:

Nr faktury Nazwa towaru Wartość w zł
587784/2010/SA Plansze edukacyjne Na wsi 12,49
(S)FS-1031/10/K12 Dziurkacz-kot, dziurkacz-pies, Szablony-ptaki, sawanna, las, Forma do odlewania – Zagroda 90,00
(S)FS-1542/2010 Pokarm suchy dla psów Purina 86,58
599117/2010/SA Pacynki – Kot rudy, Border Colie 71,98
Łącznie 261,05

Dodaj komentarz