REGULAMIN

Finansowanie:

 1. Fundacja może pokryć koszty całego zabiegu i ewentualnej opieki pooperacyjnej lub jego części, w zależności od możliwości finansowych.
 2. Wszystkie koszty poniesione na wykonanie zabiegu muszę zostać udokumentowane fakturą lub rachunkiem, a odpowiedzialna za dostarczenie tych dokumentów do Fundacji jest osoba zgłaszająca zwierzę do zabiegu.
 3. Koszty zabiegu i opieki pooperacyjnej muszą zostać ustalone przed planowanym zabiegiem (nie dotyczy dodatkowych działań mających na celu ratowanie zdrowia lub życia zwierzęcia podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych) i przedłożone Fundacji drogą mailową.
 4. Ostateczna decyzja o sfinansowaniu zabiegu należy do Zarządu Fundacji.

Zgłoszenia do programu:

 1. Zgłoszenia zwierząt do programu mogą nadsyłać osoby prywatne na mailowy adres Fundacji.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o obecnej sytuacji zwierzęcia, jego krótką historię, szacunkowy wiek, zdjęcia. W przypadku, gdy zwierzę posiada właściciela oczekujemy także informacji, dlaczego nie może on pokryć kosztów zabiegu.
 3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zabiegu na bieżąco z powodu wyczerpania środków finansowych Fundacja wpisuje zwierzę na listę oczekujących.
 4. Klasyfikacja, według której będą pokrywane koszty zabiegów:
  • bezdomne suki/kotki, które mogą być ciężarne,
  • suki/kotki, które mogą być ciężarne, a których właściciele ze względu na bardzo trudną sytuację życiową lub finansową nie są w stanie zapewnić im opieki,
  • bezdomne suki/kotki będące w prywatnych domach tymczasowych,
  • suki/kotki żyjące na wsiach,
  • suki/kotki, których właściciele ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie pokryć kosztów zabiegu,
  • kotki dziko żyjące (w przypadku braku finansowania stosownych programów przez gminy).

Zabieg:

 1. Zabieg sterylizacji może zostać przeprowadzony w gabinecie wskazanym przez Fundację lub w miejscu zamieszkania zwierzęcia, jeżeli niemożliwy jest dowóz do miejsca wskazanego przez Fundację.
 2. W przypadku konieczności zapewnienia suce/kotce opieki pooperacyjnej Fundacja może pokryć jej koszty poprzez opłacenie pobytu zwierzęcia w lecznicy, hotelu dla zwierząt lub u osoby prywatnej. Koszty i zakres tej opieki muszą zostać ustalone przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu (informacja drogą mailową).
 3. Sterylizacja, jak każdy zabieg operacyjny, obarczona jest pewnym ryzykiem, dlatego też Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje z niej wynikające. Rekomendujemy gabinety weterynaryjne, z którymi współpracujemy na co dzień. Weterynarze tam pracujący mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zabiegów. Zwłaszcza w przypadku zwierząt dziko żyjących i takich, które przez dotychczasowe życie nie miały odpowiedniej opieki weterynaryjnej, trudno jest przewidzieć wszystkie komplikacje jakie może ponieść za sobą wykonanie zabiegu.
 4. Po zabiegu oczekujemy od osoby zgłaszającej informacji na temat stanu zdrowia suki/kotki.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – DOŁĄCZ DO AKCJI!

Wesprzyj nasze „Sterylkowe Koło Ratunkowe” przekazując darowiznę na konto:

Fundacja JAK PIES Z KOTEM
ul. Migdałowa 10/21
02-796 Warszawa
Nr konta: 48 2490 0005 0000 4500 1191 6352 z dopiskiem „sterylizacje”