2014

SPRAWOZDANIE  Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

przeprowadzonej przez:

„Fundację Jak Pies z Kotem”, z siedzibą w Warszawie (ul. Migdałowa 10/21, 02-796 Warszawa) w terminie: 01.11.2013 -01.11.2014 na podstawie:

decyzji nr 410/2013 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.10.2013 z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w Polsce.

Formy zbiórki:

Dobrowolne wpłaty na subkonto bankowe – 240,00 pln

Zbiórka poprzez portal internetowy SIEPOMAGA.PL – 377,51 pln

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 01.11.2014 r.  zebrano:  617,51 pln

Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 0,00 pln

Całkowity dochód ze zbiórki pomniejszony o koszty poniesione przez „Fundację Jak Pies z Kotem” wyniósł na dzień 01.11.2014 r.:

 617,51 pln.

Zestawienie wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w Polsce:

Dokument:

 1. Faktura vat  nr 33/05/2014 –  80,00 pln
 2. Faktura vat nr 57/08/2014 – 160,00 pln
 3. Faktura vat nr 52/09/2014 –   52,51 pln
 4. Faktura vat nr 74/09/2014 –  160,00 pln
 5. Faktura vat nr 96/11/2014 – 165,00 pln

RAZEM WYDATKOWANO do dnia 21.11.14:     617,51 pln

Fundacja posiada wszelkie dane osobowe osób zgłaszających, opis sytuacji i zdjęcie zwierzaka ( do wglądu).

ZDJĘCIA ZWIERZĄT, KTÓRE ZOSTAŁY WYSTERYLIZOWANE W RAMACH ZEBRANYCH ŚRODKÓW:

 1. Wolnobytująca kotka na jednym z osiedli Bielska Podlaskiego


2. Suka ze wsi ORLA:

3. Młoda suczka koczująca na osiedlu bielskim:

4. Suczka przygarnięta przez osobę prywatną – ciężka sytuacja materialna:   

5. Dzika suka koczująca na polach przy zakładzie Hoop

Z uzyskanych funduszy wysterylizowano 5 zwierząt ( 1 kot i 4 suki).

Dzięki zebranym środkom udało nam się podjąć najskuteczniejszą walkę z bezdomnością zwierząt w naszym kraju – poprzez STERYLIZACJĘ.

Dzięki przeprowadzonej przez nas zbiórce wzrosła również świadomość konieczności przeprowadzania takich zabiegów, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie rozród zwierząt nie jest kontrolowany w żaden sposób.

2013

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2012/2013

przeprowadzonej przez:

„Fundację Jak Pies z Kotem”, z siedzibą w Warszawie

(ul. Migdałowa 10/21, 02-796 Warszawa)

w terminie: 13.06.2012 -15.06.2013

na podstawie:

decyzji nr 157/2012 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.06.2012

z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w Polsce.

Formy zbiórki:

Dobrowolne wpłaty na subkonto bankowe – 445,00 pln

Zbiórka poprzez portal internetowy SIEPOMAGA.PL – 2 413,51 pln

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej do dnia 15.06.2013 r.  zebrano:  2 858,51 pln

Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 0,00 pln

Całkowity dochód ze zbiórki pomniejszony o koszty poniesione przez „Fundację Jak Pies z Kotem” wyniósł na dzień 23.08.2013 r.:

 2 858,51 pln.

Zestawienie wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, przeznaczonych na pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w Polsce:

Dokument:

 1. Rachunek   nr 3/2013 –       230,00 pln
 2. Faktura vat nr 1/06/2013 – 200,00 pln
 3. Faktura vat nt 37/06/2013 – 320,00 pln
 4. Faktura vat nr 23/05/2013–  400,00 pln
 5. Faktura vat nr 04/06/2013 – 223,00 pln
 6. Faktura vat nr 11/13 –         220,00 pln
 7. Rachunek   nr 17/2013 –      210,00 pln
 8. Faktura vat nr 38/07/2013 – 320,00 pln
 9. Faktura vat nr 68/01/2013 – 250,00 pln
 10. Faktura vat nr 03/08/2013 – 324,00 pln
 11. Faktura vat nr 51/08/2013 – 161,51 pln

RAZEM WYDATKOWANO do dnia 23.08.13:     2 858,51 pln

Fundacja posiada opis sytuacji i zdjęcia zwierząt po zabiegu.

ZDJĘCIA ZWIERZĄT, KTÓRE ZOSTAŁY WYSTERYLIZOWANE

W RAMACH ZEBRANYCH ŚRODKÓW

 1. Glossa z Zielonki        

2. Nuka z Podkarpacia    

3. 4 wolnobytujące kotki z Bielska Podlaskiego i okolic:

4. 2 suki oraz kotka – wieś pod Bielskiem Podlaskim

5. Suka ze wsi Smerdyna      

6. Pepsi, suka ze wsi Gryfowo

7. Suka ze wsi Dębica         

8. 2 suki – sunia Aida ze wsi Koszewo oraz sunia Smerfa ze wsi Wólka:

9. Suka ze składu budowlanego, Kielce:

10. Suka Sonia ze wsi Dankow od bezradnych staruszków:

11. 2 bezdomne kotki z Bielska Podlaskiego

Z uzyskanych funduszy wysterylizowano w sumie 18 zwierząt.

Wszystkie ww. zwierzęta były zwierzętami bezdomnymi. Ich losem zainteresowały się osoby wrażliwe z różnych krańcow Polski. Dzięki zebranym funduszom udało nam się podjąć najskuteczniejszą walkę z bezdomnością zwierząt – poprzez STERYLIZACJĘ.

Dzięki przeprowadzonej przez nas zbiórce wzrosła również świadomość konieczności przeprowadzania takich zabiegów, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie rozród zwierząt nie jest kontrolowany w żaden sposób.