Sprawozdania

„STERYLKOWE KOŁO RATUNKOWE” – sprawozdania Program sterylizacji Fundacji JAK PIES Z KOTEM   Tu zamieszczamy kwartalne sprawozdania z rozliczenia wpływów i wydatków w ramach „Sterylkowego Koła Ratunkowego”. Pierwsze sprawozdanie przedstawimy w styczniu 2013 roku.   Zapoznaj się z: informacjami na temat bezdomności w Polsce, celem programu, regulaminem.

Regulamin

„STERYLKOWE KOŁO RATUNKOWE” – regulamin Program sterylizacji Fundacji JAK PIES Z KOTEM   REGULAMIN Finansowanie: Fundacja może pokryć koszty całego zabiegu i ewentualnej opieki pooperacyjnej lub jego części, w zależności od możliwości finansowych. Wszystkie koszty poniesione na wykonanie zabiegu muszę zostać udokumentowane fakturą lub rachunkiem, a odpowiedzialna za dostarczenie tych dokumentów do Fundacji jest osoba 

Czytaj dalej…

O programie

„STERYLKOWE KOŁO RATUNKOWE” – o programie Program sterylizacji Fundacji JAK PIES Z KOTEM   Celem programu „STERYLKOWE KOŁO RATUNKOWE” jest zbieranie funduszy na specjalnie w tym celu utworzonym koncie bankowym i pokrywanie z nich kosztów zabiegów sterylizacji/kastracji oraz ewentualnej opieki pooperacyjnej zwierząt bezdomnych, żyjących na wsiach, pozostawionych samym sobie i rozmnażających się bez jakiejkolwiek kontroli 

Czytaj dalej…

Sterylkowe Koło Ratunkowe

„STERYLKOWE KOŁO RATUNKOWE” Program sterylizacji Fundacji JAK PIES Z KOTEM   Jednym z celów stawianych przez Fundację w propagowaniu odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami jest ograniczenie ich bezdomności. Najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest kontroli populacji zwierząt domowych. Sterylizacja i kastracja jest najprostszym i najlepszym narzędziem w walce o polepszenie losu zwierząt. Im mniej będzie 

Czytaj dalej…