Nasza Fundacja na szkoleniu

25 lipca bralismy udział w szkoleniu „Zasady i sposoby współpracy z gminami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności. Praktyczne zagadnienia i regulacje prawne”.
Serce się raduje, że jest tyle osób chętnych do zmian i pracy na rzecz zwierząt.

Dodaj komentarz