Nasze Akcje

Nasze Akcje

 

 

EDUKACJA

Program „Poznaj mnie lepiej”

Skierowany do starszych dzieci i młodzieży. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zachowania psów i szkolenia metodami pozytywnymi. W miarę możliwości prowadzimy też warsztaty (podczas których uczestnicy mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną w samodzielnym szkoleniu psów przygotowanych do pracy dogoterapeutycznej). Ważnym elementem programu jest blok dotyczący odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, ograniczaniu i zapobieganiu ich bezdomności.

Program realizowany w:

 

Program „Dzieciaki i zwierzaki”

Przeznaczony dla młodszych dzieci. Kładzie przede wszystkim nacisk na bezpieczne obcowanie ze zwierzętami oraz na kształtowanie odpowiedzialnej postawy w opiece nad czworonożnymi przyjaciółmi. Program zawiera także elementy wiedzy o zwierzętach gospodarskich i dziko żyjących. W ramach programu przewidywane są także spotkania z psami pracującymi w dogoterapii i z innymi zwierzętami w miarę możliwości.

Program realizowany w:

 

Współudział w programie „Zadbaj o mój los”

Program ma na celu uwrażliwienie młodzieży gimnazjalnej na los zwierząt znajdujących się bezpośrednio w ich otoczeniu. Zrealizowane przez naszą Fundację dwudniowe szkolenie zawiera podstawowe elementy wiedzy o psach: pochodzenie psa, opieka nad nim, budowanie bezpiecznych i wolnych od przemocy relacji ze zwierzętami, podstawy szkolenia przy użyciu pozytywnych wzmocnień.

Program realizowany przez:

 

 

FESTYNY

Jedną z form naszej działalności jest udział w festynach, gdzie staramy się zorganizować zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie pogawędek, konkursów, zabaw i poprzez kontakt z psami.

Do tej pory uczestniczyliśmy w:

  • Parafiadzie w Puszczy Mariańskiej (20.06.2010 r.)

 

 

DOGOTERAPIA

Mimo, że dogoterapia w tradycyjnym rozumieniu tego słowa nie jest głównym celem naszej działalności, bierzemy także udział w spotkaniach dzieci z psem. Kontakt ze zwierzęciem może wtedy mieć na celu przełamywanie barier i słabości uczestników takiego spotkania lub służyć ogólnemu usprawnieniu. Chętnie uczestniczymy też w spotkaniach o charakterze edukacyjnym czyli ukierunkowanym na rozwój strefy intelektualnej.

Przy okazji spotkań z dziećmi zazwyczaj przeprowadzamy krótkie spotkania z rodzicami mające na celu wyjaśnienie zasad, którymi kieruje się dogoterapia.

Tego typu działalność nie jest oczywiście skierowana wyłącznie do najmłodszych i jako Fundacja współpracujemy także z ośrodkami mającymi pod swoją opieką osoby dorosłe.

  • Od marca 2011 r. Fundacja JAK PIES Z KOTEM współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Pod Wierzbami”, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Jest to tzw. ośrodek wsparcia – miejsce dziennego pobytu, przeznaczone dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie mogą oni uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych, w tym zajęciach z udziałem zwierząt naszej Fundacji.
    Nasze spotkania z uczestnikami domu odbywają się dwa razy w miesiącu. Są to najczęściej gry i zabawy z udziałem zwierząt, mające na celu m.in. poprawę percepcji wzrokowej czy koordynacji wzrokowo-ruchowej. Od czasu do czasu odbywają się również pogadanki o zwierzętach i dyskusje o tym jak zachowywać się wobec zwierząt i jak o nie dbać. W zajęciach uczestniczą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, czasem również fizycznej, staramy się więc prowadzić nasze spotkania tak, by były one przydatne jak największej grupie uczestników.
    Dom „Pod Wierzbami” dotychczas odwiedziły: nasze psy – Vanta, Szyszka i Tori, nasze koty – Babli, Murka i Blues oraz królik Bazyl.

Dodaj komentarz