Regulamin Pochwal się domem swojego psa

REGULAMIN KONKURSU

„POCHWAL SIĘ DOMEM SWOJEGO PSA”

organizowanego przez Fundację JAK PIES Z KOTEM

 

 

 

Przepisy ogólne

 1. Konkurs „POCHWAL SIĘ DOMEM SWOJEGO PSA” został zorganizowany przez Fundację JAK PIES Z KOTEM.
 2. Celem konkursu jest propagowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami poprzez zabezpieczenie psom mieszkającym na zewnątrz właściwego schronienia.
 3. Osoba zgłaszająca się do konkursu prezentuje budę, w której mieszka pies pilnujący gospodarstwa/domu w formie nadesłanego Fundacji zdjęcia i krótkiego opisu.
  Organizator w rozstrzygnięciu konkursu weźmie pod uwagę przede wszystkim:
  • solidność wykonania budy,
  • dopasowanie do potrzeb psa,
  • praktyczność,
  • estetykę.
 4. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu węgrowskiego z podziałem na kategorie:
  1. dzieci i młodzież do 18 lat,
  2. osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych.
  3. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia powinny mieć zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Oceny przesłanych zdjęć dokona Jury w osobie Zarządu Fundacji JAK PIES Z KOTEM. Decyzje Jury są ostateczne.
 7. Laureaci konkursu otrzymają zagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację oraz sponsorów konkursu.
  Gminie, z której spłynie najwięcej ogłoszeń zostanie przyznane wyróżnienie w postaci pucharu i tytułu GMINY PRZYJAZNEJ ZWIERZĘTOM.
 8. Nadesłanie zdjęcia oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 9. Nadesłanie zdjęcia oznacza udzielenie zgody Organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych fotografii w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi konkursu nieodpłatne, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

 

Przepisy szczegółowe

 1. Każdy autor może zgłosić max. 3 budy psów, których jest właścicielem lub które znajdują się pod jego opieką.
 2. Do konkursu należy zgłaszać budy, które już istnieją, a którymi chcielibyście się Państwo pochwalić lub budy, które powstały specjalnie na rzecz konkursu.
 3. Buda powinna spełniać następujące kryteria:
  • być szczelna (odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych) i wykonana z drewna,
  • wielkość budy oraz wejście do niej powinny być dostosowane do wielkości psa,
  • posiadać drewniany podest przed budą,
  • być zamieszkała przez psa.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które wskazują na łamanie przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt.

 4. Zgłoszenie polega na nadesłaniu do Fundacji zdjęcia budy.
  Zdjęcia można nadsyłać:
  • w kopercie na adres: WOK, ul. A. Mickiewicza 4a, 07-100 Węgrów z dopiskiem „Konkurs-BUDY”,
  • e-mailem na adres: [email protected] lub
  • MMS na numer telefonu: 668-016-157.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (w tym gminę), telefon oraz e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla Organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.
  Wraz z przesłanymi zdjęciami, każdy autor podpisuje i przesyła do Organizatora następującą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „POCHWAL SIĘ DOMEM SWOJEGO PSA” w celach wynikających z Regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1977 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania moich fotografii w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje Organizator. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych zdjęć i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.
  lub nadsyła mailem/SMSem informację, iż zgadza się na warunki zawarte w pkt. 5 Regulaminu konkursu.
  Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice i opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie, powyższą klauzulę.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skontrolowania nadesłanego zdjęcia ze stanem faktycznym.

 

Terminarz

 1. Nadsyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2013.
 2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia z nadesłanych zgłoszeń najlepszej budy. Jury decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 10 lutego 2013 r.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 lutego 2013 r. na stronach Fundacji JAK PIES Z KOTEM. Nagrody zostaną wręczone 23 lutego podczas Imprezy zorganizowanej w Węgrowskim Ośrodku Kultury w Węgrowie, ul. Mickiewicza 4a, 07-100 Węgrów. Rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 11.00.
  Sprawy nie ujęte Regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator konkursu.

 

Jury

 1. Olga Grąziewicz – prezes Fundacji JAK PIES Z KOTEM
 2. Anna Walentynowicz – zastępca prezesa Fundacji JAK PIES Z KOTEM
 3. Monika Płaza – sekretarz oraz skarbnik Fundacji JAK PIES Z KOTEM

 

Nagrody

 • Akcesoria komputerowe*
  1 szt. – Wedge Touch Mousse – 229 zł,
  5 szt. – Explorer Touch Mousse – 120 zł,
  2 szt. – Life Cam Cinema HD – 220 zł,
  3 szt. – Life Cam HD500 – 150 zł,
  2 szt. – Sculpt Mousse – 130 zł,
  2 szt. – Wireless Mobile Mousse 4000 – 60 zł,
  7 szt. – Gra Kinect Sports – 100 zł.
 • drobny sprzęt AGD
 • książki
 • karma dla psa.
  *Fundatorem nagród jest firma Microsoft Sp. z o.o. natomiast przekazującym nagrody jest Organizator konkursu i po jego stronie leżą wszelkie podatki jeżeli takie są wymagane.

Dodaj komentarz