Loteria fantowa – 20/06/2010

Ogłoszenie o wynikach loterii fantowej przeprowadzonej przez Fundację Jak pies z kotem na mocy Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku


Na podstawie Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku Fundacja Jak pies z kotem z siedzibą ul. Migdałowa 10/21 02-796 Warszawa w dniu 20 czerwca 2010 w wyniku przeprowadzonej loterii fantowej podczas festyny w Puszczy Mariańskiej zebrała środki pieniężne w kwocie 220 zł (dwieście dwadzieścia złotych).

Rodzaj fantów Cena za szt.w zł Ilość (szt.) Sprzedano (szt.) Pozostało (szt.) Wartość w zł
Długopis 2 100 20 80 40
Zawieszki do telefonów 2 50 7 43 14
Saszetki na dokumenty 2 50 18 32 36
Apaszki 2 50 3 47 6
Portfeliki 2 40 2 38 4
Opaski odblaskowe 2 10 2 8 4
Kalendarzyki 2 50 7 43 14
Maskotki 2 100 32 68 64
Koszulki 2 100 19 81 38
Łącznie 550 110 440 220

Pozostałe fanty pragniemy włączyć do kolejnych loterii fantowych organizowanych przez Fundację Jak pies z kotem.
Fundacja z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej nie poniosła żadnych kosztów.

Dodaj komentarz